Chopina 3


Seniorzy z Krokusa.

W klubie osiedlowym KROKUS prowadzonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Karlik” w Leszczynach, 26 października 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie „Klubu seniora” w ramach realizowanego przez Fundusz Lokalny RAMŻA projektu pt. „Od przedszkola do seniora”, współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Partnerski projekt realizowany przez fundację Ramża, głównie wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Karlikoraz różnymi podmiotami i organizacjami z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny będzie promował integrację międzypokoleniową oraz wspierał działania społeczności lokalnej. Poprzez współpracę młodzieży, osób starszych oraz partnerów projektu zamierzamy wypracować skuteczny model partnerskich relacji, niezbędnych do integracji, spójności społecznej oraz rozwiązywania lokalnych problemów przez samych mieszkańców – informuje Marcin Stempniak, współautor projektu i członek Zarządu Funduszu Lokalnego RAMŻA.Wdrażając niestandardową inicjatywę partnerską dla miejscowej społeczności, zamiast tradycyjnych i klasycznych szkoleń, warsztatów czy doradztwa, zaplanowaliśmy realizację różnorodnych działań dla seniorów jak i służących wyzwalaniu w nich aktywności na rzecz dobra wspólnego, rozumianego, jako dbałość o szeroko rozumianą „tożsamość lokalną” oraz solidarność międzypokoleniową, tj. wspólne działania mieszkańców dzielnicy – dodaje Stempniak.

100 4309

Prezes Fundacji Ramża – Ewa Kluczniok, witając wszystkich zaproszonych gości rozpoczęła od przestawienia partnerów projektu, podkreślając szczególnie wkład i zaangażowanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik” dziękując jednocześnie kierownictwu Spółdzielni za otwartość na realizację lokalnych inicjatyw.

W trakcie spotkania z ponad 30 seniorami z naszej dzielnicy spontanicznie powstała nazwa naszego klubu – Seniorzy z Krokusa.

Zachęcając mieszkańców i partnerów przedsięwzięcia do wspólnych działań, zapraszamy również do współpracy oraz śledzenia odbywających się w ramach projektu wydarzeń.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.ramza.org

100 4304100 4305

Dane Kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik"

ul. Kościuszki 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

telefon sekretariat: 32 43 12 306

telefon do awarii: 32 42 70 229

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 15.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 15.00