Szanowni Mieszkańcy

W  związku  z  obowiązującym  nadal  stanem  epidemii  i  obowiązującymi  ograniczeniami, nakazami  i  zakazami  w  sprawie  organizacji  zebrań,  uprzejmie  informujemy, że  w  bieżącym  roku  nie  odbędą  się  spotkania  z  mieszkańcami  poszczególnych  nieruchomości  odnośnie  propozycji  do  Planu  remontów  na rok  2022. Plan  remontów  na  rok  2022  zostanie  sporządzony  przez  służby  techniczne  spółdzielni  na  podstawie  protokółów  z  rocznych  przeglądów  okresowych  budynków, wykazu  robót  koniecznych  do  wykonania  oraz  Państwa  propozycji, które  składaliście  w  ciągu  roku.

Jednocześnie informujemy, że  do  dnia  31  października  b.r.  można  jeszcze  składać  w  formie  pisemnej  propozycje  robót  do  wykonania  w  roku  2022. Propozycje  te  powinny  być  poparte  co  najmniej  kilkunastoma  podpisami  właścicieli  mieszkań  danej  nieruchomości. Jeżeli  propozycje  te  będą  zasadne  i  pozwolą  na  to  zgromadzone  środki  pieniężne  danej  nieruchomości  zostaną  wtedy wprowadzone  do  planu  remontów  na  rok  przyszły.

                                                                                       Zarząd  S. M. „Karlik” 

 

Dane Kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik"

ul. Kościuszki 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

telefon sekretariat: 32 43 12 306

telefon do awarii: 32 42 70 229

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 15.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 15.00