W dniu 06.08.2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została ogłoszona NOWA TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W związku z powyższym od dnia 01.09.2021 nowa stawka za zimną wodę i odprowadzenie scieków  wynosić będzie 15,93 zł za m³ czyli o 0,62 zł więcej niż dotychczas.

Wykaz opłat za mieszkanie dostarczymy Państwu do skrzynek pocztowych.

Dane Kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik"

ul. Kościuszki 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

telefon sekretariat: 32 43 12 306

telefon do awarii: 32 42 70 229

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 15.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 15.00