Informujemy, że rozliczenie z wody /zimnej wody, podgrzania wody oraz opłaty stałej cwu/ za okres 01.11.2022-31.08.2023
zostało zaksięgowane na koncie czynszowym na dzień 30.09.2023 r. oraz zostanie przesłane do e-kartoteki. Znajduje się
tam również nowy czynsz od m-ca października 2023 r.
Termin płatności uiszczania niedopłat z rozliczenia wody jest określony do 31.12.2023 r.


Rozliczenia zostały dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych.
Informujemy również, że nadpłaty powstałe w wyniku rozliczenia zaliczane będą na:
• wszelkie zaległości czynszowe, odsetkowe i związane z prowadzonymi postępowaniami komorniczo-sądowymi
• pozostawione na koncie czynszowym jako zaliczka na poczet przyszłych zobowiązań
• wypłacane gdy wysokość zwrotu przekracza jednomiesięczny czynsz - każdorazowo na prośbę lokatora,
/za zgodą Zarządu/

Wniosek do wypłaty jest do pobrania jest w Dokumenty do pobrania z www.sm-karlik.pl z podaniem nazwy banku i numeru konta bankowego.
Nie dokonujemy zwrotów gotówkowych.
W przypadku niedopłaty wynikającej z rozliczenia wody istnieje możliwość jej rozłożenia na raty, tylko na złożony indywidualny
wniosek /druk do pobrania z Dokumenty do pobrania/.

 

 

ZARZĄD SM KARLIK

Dane Kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik"

ul. Kościuszki 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

telefon sekretariat: 32 43 12 306

telefon do awarii: 32 42 70 229

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 15.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 15.00