"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

 

W wyniku podjęcia uchwały nr 1145/46/IV/2011 Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru projektów kwalifikujacych się do dofinansowania w zakresie Poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta. Wsród wybranych projektów znalazł się miedzy innymi projekt naszej Spółdzielni:

 

Beneficjent

Tytuł projektu

Poziom dofinansowania [%]

Wartość

dofinansowania [PLN]

Wartość projektu [PLN]

Spółdzielnia Mieszkaniowa Karlik

Likwidacja płyt acekolowych wraz z ociepleniem budynków w Czerwionce-Leszczynach przy      ul. 3 Maja 3, 5, 7

i przy ul. Wolności 4a – 52a

60,00%

1 170 901,05

1 951 501,76*

 

 

 

 

 

 

 

*Wartość wykonania robót objętych projektem na podstawie  umowy podpisanej z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu to 1 941 741,76 zł

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Aktualny etap:

Zakończono wszystkie prace budowlane związane z likwidacją płyt acekolowych wraz z ociepleniem budynków przy ulicy 3 Maja i Wolności i dokonano odbioru końcowego robót w dniu 30.08.2013. Roboty zostały wykonane zgodnie z projektem. Usunięto azbest na 13 budynkach, na 9366,22 m2 ścian,  w  ilości 123,76 Mg. Tym samym założone wskazniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte.W dniu 18.10.2013 złożono wniosek o płatnośc koncową w  Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.
Ostateczna wartośc projektu zamknęła sie kwotą 1 951 501,76 zł, w tym dotacja ze srodków Unijnych to 1 170 901,05 zł.

3 go Maja 7fotki azbest 013 go Maja 23 go Maja 3

 

Dane Kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik"

ul. Kościuszki 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

telefon sekretariat: 32 43 12 306

telefon do awarii: 32 42 70 229

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 15.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 15.00