Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik” zawiadamia, że na mocy Uchwały Zarządu nr 17/23 z dnia 03.11.2023 r. ulegają zmianie godziny urzędowania Spółdzielni.
Od 02.01.2024 r. Spółdzielnia będzie czynna w następujących godzinach:
poniedziałek-środa: 7:00 – 15:00
czwartek: 7:00 – 17:00
piątek: 7:00 – 13:00

Spółdzielnia posiada do wynajęcia od 01.01.2024 r. następujące lokale użytkowe przy ul. Kolejowej na osiedlu Jana Pawła II w Czerwionce o powierzchniach:
-16,31 m2,
-35,34 m2.

Dodatkowo spółdzielnia posiada lokale użytkowe, położone przy ulicy:

ks.Pojdy 35a - 16,58 m2,
-   Chopina 3 – 281,71 m2,
-   Chopina 3 – 57,31 m2.

Szczegóły oferty: 32 43 12 306 wew. 135

Informujemy, że rozliczenie z wody /zimnej wody, podgrzania wody oraz opłaty stałej cwu/ za okres 01.11.2022-31.08.2023
zostało zaksięgowane na koncie czynszowym na dzień 30.09.2023 r. oraz zostanie przesłane do e-kartoteki. Znajduje się
tam również nowy czynsz od m-ca października 2023 r.
Termin płatności uiszczania niedopłat z rozliczenia wody jest określony do 31.12.2023 r.

Zgodnie ze statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik”, wszystkie kwestie z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Spółdzielni, w tym także dotyczące wyboru członka Rady Nadzorczej, zastrzeżone zostały wyłącznie do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.
Rada Nadzorcza może funkcjonować w 10 osobowym składzie, do czasu podjęcia decyzji w sprawie uzupełnienia obecnego składu Rady Nadzorczej Spółdzielni do końca jej kadencji, przez Walne Zgromadzenie Członków w 2024 roku.

Rada Nadzorcza SM "Karlik"

Informujemy, że 30 marca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zostanie dokonane przekazanie petycji mieszkańców budynków wielolokalowych z terenu całego kraju.

Szczegóły...

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI OD 01.10.2023 r.

Zgodnie z zapisami art.4 ust 71 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Uchwałą Zarządu nr 12/2023 z dnia 04.09.2023 r. zawiadamiamy, że w związku ze zmianami taryf dostawców od dnia 01.10.2023 r. zmianie ulegają: stawka za zimną wodę i kanalizację oraz wysokość zaliczek za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i opłatę stałą cwu. Dokładne wysokości zaliczek zostaną ustalone po rozliczeniu mediów. Zawiadomienia o zmianie wysokości stawek (czynsz) zostaną umieszczone w e-kartotece lub dostarczone do skrzynek pocztowych zgodnie ze złożonymi deklaracjami.
Przypominamy, że opłaty za mieszkanie wnosi się co miesiąc do 25-tego dnia każdego miesiąca.

Zarząd SM „Karlik”

Szanowni Państwo dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej dotyczącej stawek Vat energii elektrycznej, energii cieplne, gazu oraz zwolnienia z podatku akcyzowego w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 skorzystali Państwo z obniżonych stawek podatku w tym okresie. Szczegóły...

UWAGA WAŻNA INFORMACJA !
DRODZY MIESZKAŃCY

Zawiadamiamy, że w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik” w dniu 17.06.2023r.
Uchwały nr 9/2023 w sprawie zmiany statutu, zmianie ulega termin płatności opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny (czyli opłata za czynsz).
PO ZMIANACH:
OPŁATY ZA MIESZKANIE WNOSI SIĘ CO MIESIĄC Z GÓRY DO 25 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA, nie jak do tej pory do końca miesiąca. Zmiana terminu wnoszenia opłat, wejdzie w życie po zarejestrowaniu zmian w KRS o czym Państwa powiadomimy.
Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany przy planowaniu swoich płatności.

Zarząd SM „Karlik”

Dane Kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik"

ul. Kościuszki 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

telefon sekretariat: 32 43 12 306

telefon do awarii: 32 42 70 229

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 15.00
Czwartek: 7.00 - 17.00
Piątek: 7.00 - 13.00