Zgodnie ze statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik”, wszystkie kwestie z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Spółdzielni, w tym także dotyczące wyboru członka Rady Nadzorczej, zastrzeżone zostały wyłącznie do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.
Rada Nadzorcza może funkcjonować w 10 osobowym składzie, do czasu podjęcia decyzji w sprawie uzupełnienia obecnego składu Rady Nadzorczej Spółdzielni do końca jej kadencji, przez Walne Zgromadzenie Członków w 2024 roku.

EFEKTYWNIEJ Sp. z o.o. to zespół doświadczonych specjalistów, którzy z pasją i zaangażowaniem wykonują swoją pracę.
Na pokładzie mamy kilkudziesięciu różnych ekspertów zajmujących się wykonywaniem audytów, analizą, szkoleniami czy pozyskiwaniem dofinansowania dla naszych Klientów.
Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje m.in.:
• Audyty energetyczne
• Audyty efektywności energetycznej
• Audyty energetyczne w przedsiębiorstwach
• Badania termowizyjne
• Ekspertyzy termowizyjne
• Certyfikaty energetyczne
• Studia wykonalności
• Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
• Wnioski pod dofinansowania z UE
• Rozliczanie projektów Unijnych
• Szkolenia współfinansowane ze środków z UE
Zapraszamy do współpracy i kontakt poprzez zakładkę KONTAKT.
Zespół Efektywniej
www.efektywniej.pl

efektywniej logoReklama

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI OD 01.10.2023 r.

Zgodnie z zapisami art.4 ust 71 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Uchwałą Zarządu nr 12/2023 z dnia 04.09.2023 r. zawiadamiamy, że w związku ze zmianami taryf dostawców od dnia 01.10.2023 r. zmianie ulegają: stawka za zimną wodę i kanalizację oraz wysokość zaliczek za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i opłatę stałą cwu. Dokładne wysokości zaliczek zostaną ustalone po rozliczeniu mediów. Zawiadomienia o zmianie wysokości stawek (czynsz) zostaną umieszczone w e-kartotece lub dostarczone do skrzynek pocztowych zgodnie ze złożonymi deklaracjami.
Przypominamy, że opłaty za mieszkanie wnosi się co miesiąc do 25-tego dnia każdego miesiąca.

Zarząd SM „Karlik”

UWAGA WAŻNA INFORMACJA !
DRODZY MIESZKAŃCY

Zawiadamiamy, że w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik” w dniu 17.06.2023r.
Uchwały nr 9/2023 w sprawie zmiany statutu, zmianie ulega termin płatności opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny (czyli opłata za czynsz).
PO ZMIANACH:
OPŁATY ZA MIESZKANIE WNOSI SIĘ CO MIESIĄC Z GÓRY DO 25 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA, nie jak do tej pory do końca miesiąca. Zmiana terminu wnoszenia opłat, wejdzie w życie po zarejestrowaniu zmian w KRS o czym Państwa powiadomimy.
Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany przy planowaniu swoich płatności.

Zarząd SM „Karlik”

Zarząd SM-"Karlik" w Czerwionce-Leszczynach odda w najem lokale użytkowe, położone przy ulicy:

ks.Pojdy 35a - 16,58 m2,
-   Chopina 3 – 281,71 m2,
-   Chopina 3 – 57,31 m2.

Od stycznia 2023 r. przestała obowiązywać stawka VAT w wysokości 5% na ciepło.Powrót do stawki VAT w wysokości 23% spowodował konieczność podwyżki stawki za centralne ogrzewanie od 01.03.2023 r. na wykazanych poniżej budynkach:
Parkowa 2, 3 Maja 7A, 12A, 12B,15A,15B, 17B i 17C, Ks. Hanuska 20, Wolności 4a,24a,30a,34a,40a,52a, Jana Pawła II 10,15,16, Ks. Pojdy 35A.

Zarząd SM „Karlik”

Szanowni Mieszkańcy

 

Informujemy, że ze względu na zmianę ceny zimnej wody przez PWiK Czerwionka z dnia 14.08.2021r. /taryfa zmian cen na lata 2021-2024/ cena za 1 m3 zimnej wody i odprowadzania ścieków od 01.09.22r. wynosi 16,38 zł /wzrost o 0,45 zł/.

Zmianie ulega również stawka zaliczkowa na centralne ogrzewanie za sezon 2022/2023 ze względu na zmianę wysokości opłat za ciepło ustalonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14.07.2022 r.

Dla osób korzystających z e-kartoteki nowy czynsz od 1 września 2022 r. będzie dostępny w formie elektronicznej / możliwość wydruku w pdf /.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na zapłatę czynszu w wysokości wykazanego salda w specyfikacji czynszowej.

Zarząd SM „Karlik”

Informujemy, że 30 marca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zostanie dokonane przekazanie petycji mieszkańców budynków wielolokalowych z terenu całego kraju.

Szczegóły...

Szanowni Mieszkańcy,

zgodnie z Uchwałą nr XLIX/474/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach informujemy,że od dnia 1 lipca 2022 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, tj .: 32 zł miesięcznie od osoby, 28 zł dotyczy piątej i każdej kolejnej osoby.

Dla osób korzystających z e-kartoteki nowy czynsz od lipca 2022 r. będzie dostępny w formie elektronicznej -możliwość wydruku w pdf . Informujemy również, że na budynkach, na których nastąpiła wymiana wodomierzy zwiększa się opłatę za legalizację, która od dnia 01.07.2022 będzie wynosić 2 zł.

Zarząd SM „Karlik”

Szanowni Państwo dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej dotyczącej stawek Vat energii elektrycznej, energii cieplne, gazu oraz zwolnienia z podatku akcyzowego w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 skorzystali Państwo z obniżonych stawek podatku w tym okresie. Szczegóły...

Informujemy mieszkańców, że ze strony Uniqa można pobrać formularz zgłoszenia szkody.

Następnie wypełniony druk wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz zgłoszenia szkody: https://www.uniqa.pl/~/media/Files/druki/S083_aktywny.pdf?la=pl-PL

Dane Kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik"

ul. Kościuszki 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

telefon sekretariat: 32 43 12 306

telefon do awarii: 32 42 70 229

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 15.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 15.00