Uprzejmie informujemy, iż na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obowiązują zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Spółdzielnia zapewnia mieszkańcom pojemniki do segregowania następujących frakcji odpadów:
- plastik i tworzywa sztuczne – żółty pojemnik,
- szkło – zielony pojemnik,
- papier – niebieski pojemnik,
- bioodpady – brązowy pojemnik,
- odpady zmieszane – czarny pojemnik.

Podstawione pojemniki mogą mieć formę kontenerów, np. 240 l, 1100 l, dzwonów lub kontenerów z siatki.

Odpady wielkogabarytowe są odbierane bezpłatnie raz w miesiącu (w 2023 roku: 11października, 8 listopada, 6 grudnia).
Odpady te w formie „wystawki” należy umieścić w obrębie placyku gospodarczego do godz. 630 w dniu wywozu lub dzień wcześniej.
Poza wyznaczonymi terminami odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK.

Odpady remontowe, opony, sprzęt elektroniczny itp. należy bezwzględnie dostarczać do PSZOK.

W przypadku pozostawiania odpadów poremontowych lub wielkogabarytowych poza terminami wywozu, Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do uprzątnięcia placyku gospodarczego i wywóz tych odpadów na koszt danej nieruchomości lub osoby, która pozostawiła te odpady.

Aktualnie Spółdzielnia jest w trakcie pozyskiwania pojemników na drobny sprzęt elektroniczny (kable, ładowarki), które docelowo mają być ustawione w miejscach dostępnych dla wszystkich mieszkańców.

W gminie Czerwionka-Leszczyny prowadzona jest również zbiórka olejów i tłuszczy zużytych w gospodarstwie domowym, które mogą potem zostać oddane do recyklingu.
Wystarczy przelać zużyty olej do butelki typu PET i wrzucić do jednego z pojemników. Dzięki temu olej nie dostaje się do kanalizacji.
Lista pojemników do zbiórki oleju znajduje się na stronie www.segregujolej.pl

Przydatne Informacje:

 Uchwała ws. wysokości opłat za śmieci Uchwała Nr XLIX/474/22 z dnia 29 kwietnia 2022 r. (infor.pl)
 

PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych
ul. Polna 6
44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 427 75 43 wew. 21

 

Bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci z domu:
www.elektrosegregacja.pl tel. 888 092 093*
www.elektrycznesmieci.pl tel. 572 102 102*

Odpłatny wywóz gabarytów z mieszkania:
firma transportowa z Bełku tel. 785 621 367*
Gabaryteks Knurów tel. 459 415 962*

*Uwaga!
Dla Państwa wygody podajemy dane kontaktowe do przykładowych firm zajmujących się dodatkowym wywozem odpadów.
Spółdzielnia nie ma podpisanych żadnych umów z w/w firmami i nie ponosi odpowiedzialności za wykonywane przez nie usługi.

Dane Kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik"

ul. Kościuszki 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

telefon sekretariat: 32 43 12 306

telefon do awarii: 32 42 70 229

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 15.00
Czwartek: 7.00 - 17.00
Piątek: 7.00 - 13.00