Wykaz komórek SM:

 Jednostka Numer wew. Załatwiane sprawy

Biuro
Obsługi Spółdzielcy

Pokój nr 2

 

136
145

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe:
- przyjęcia w poczet członków Spółdzielni-wypełnienie deklaracji członkowskiej
- załatwianie formalności po przyjęciu i utracie członkostwa oraz zbyciu lokalu mieszkalnego
- załatwianie formalności związanych z uzyskiwaniem prawa do lokalu
mieszkalnego: akty notarialne,postanowienia sądu,spadki,po licytacji komorniczej
- zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
- przyjmowanie oraz realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokalu u notariusza
- organizowanie przetargów na ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego
- dopełnianie formalności po rozwodzie lub zgonie osoby uprawnionej do lokalu mieszkalnego
- wydawanie zaświadczeń do sprzedaży mieszkania


Sprawy rozliczeń opłat za lokale:
- przyjmowanie oświadczeń o ilości osób zamieszkujących/przebywających na mieszkaniu
- sprawy dotyczące ustalania należności za korzystanie z mieszkania
(czynsz) i wyjaśnianie sald po rozliczeniach wody i centralnego ogrzewania oprócz sald windykacyjnych
- wypełnianie wniosku na dodatek mieszkaniowy
- wydawanie wniosków do ubezpieczenia przy czynszu „Uniqa”,
na odszkodowanie oraz rezygnację z ubezpieczenia
- wypełnianie wniosków na wymianę grzejników,drzwi,okien,tablicy bezpiecznikowej,
doprowadzenia instalacji elektrycznej do piwnicy
oraz składanie innych pism do Spółdzielni (druki do pobrania...)
- zmiana wysokości normy z wody i stawki na centralne ogrzewanie
- wypełnianie wniosków na reklamacje z wody i centralnego ogrzewania

Dział organizacyjny

Pokój nr 20

 131 - Odpisy regulaminów i innych dokumentów
- Zawieranie umów najmu
- Wystawianie faktur za lokale użytkowe

Dział
windykacji

Pokój nr 5

 142

- Windykacja
- Sprawy związane z zadłużeniem lokalu mieszkalnego
   (sprawdzenie wysokości zaległości)
- Rozłożenie spłaty po rozliczeniu mediów (CO, woda)

Dział ekonomiczny

Pokój nr 15

 139  - Rozliczenia finansowe po dokonaniu zbycia lokalu mieszkalnego

Administracja

Pokój nr 20

 131

Sprawy funkcjonowania administracji
- zgłaszanie usterek i awarii związanych z eksploatacją budynków ( przecieki, domofony, dźwigi) oraz inne nieprawidłowości ( kradzieże prądu, użytkowanie mieszkań nie zgodnie z regulaminem porządku domowego)
- potwierdzanie regresów firm ubezpieczeniowych – likwidacja szkód
- przyjmowanie podań i sporządzanie protokołów
- zgłaszanie skarg ( np. zakłócanie spokoju)
- zgłaszanie niepoprawnej pracy wodomierzy mieszkaniowych
- zgłaszanie uwag co do pracy dostawców mediów (PEC, Energetyka, Wodociągi) oraz Firm świadczących usługi (np. praca gospodarzy budynków )
- zgłaszanie dewastacji, uszkodzeń urządzeńi instalacji
- zgłoszenia do Uniqa

     

Dane Kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik"

ul. Kościuszki 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

telefon sekretariat: 32 43 12 306

telefon do awarii: 32 42 70 229

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 15.00
Czwartek: 7.00 - 17.00
Piątek: 7.00 - 13.00