Sprawy bieżące tj.:
- zgłaszanie usterek i awarii związanych z eksploatacją budynków ( przecieki, domofony, telewizja kablowa,
dźwigi) oraz inne nieprawidłowości ( kradzieże prądu, użytkowanie mieszkań niezgodnie z regulaminem
porządku domowego)
- potwierdzanie regresów firm ubezpieczeniowych – likwidacja szkód
- przyjmowanie podań i sporządzanie protokołów
- zgłaszanie skarg ( np. zakłócanie spokoju)
- zgłaszanie niepoprawnej pracy wodomierzy mieszkaniowych
- zgłaszanie uwag co do pracy dostawców mediów (PEC, Energetyka, Wodociągi) oraz Firm świadczących
usługi (np. praca gospodarzy budynków )
- zgłaszanie dewastacji, uszkodzeń urządzeń i instalacji
załatwiane są we właściwych terenowych administracjach

 Adres i godziny pracy administracji:

 Osiedle  Adres:  Godziny pracy: Telefon:

 "Karlik"

Czerwionka

 Kościuszki 9

 7:00-15:00
dyżur:
czwartek 15:00-16:00

32 42 70 229
32 43 12 306
32 43 12 342

Leszczyny Chopina 3 7:30-9:00 i 14:00-14:30 32 43 11 778
32 42 70 229

Wykaz komórek:

Komórka Numer wew. Załatwienie sprawy

 Biuro Obsługi Spółdzielcy

Pokój nr 2

 136

145

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe
- przyjmowanie deklaracji
- Przyjęcia w poczet członków SM
„KARLIK” i dokonywanie formalności po
przyjęciu a także w związku z utratą
członkostwa
- załatwianie formalności związanych z
uzyskiwaniem prawa do lokalu
mieszkalnego
a) zawieranie umów o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
b) zawieranie umów najmu
c) przyjmowanie oraz realizacja wniosków o
ustanowienie odrębnej własności lokalu
d) organizowanie przetargów na ustanowienie
prawa do lokalu mieszkalnego
e) dopełnianie formalności po dokonaniu
zbycia lokalu mieszkalnego
f) dopełnianie formalności po rozwodzie lub
zgonie osoby uprawnionej do lokalu
mieszkalnego
g) zamiany lokali mieszkalnych

Sprawy rozliczeń opłat za lokale
- sprawy dotyczące ustalania / rozliczania
należności za korzystanie z mieszkania
(„czynsz”)
- zaświadczenia

- sprawy dotyczące ustalania/ rozliczania

należności z tytułu dostawy wody i
odprowadzenia ścieków
- dodatki mieszkaniowe
- rozlicznie umów najmu lokali użytkowych
- przyjmowanie podań

Sprawy funkcjonowania administracji
- zgłaszanie usterek i awarii związanych z
eksploatacją budynków ( przecieki,
domofony, telewizja kablowa, dźwigi) oraz
inne nieprawidłowości ( kradzieże prądu,
użytkowanie mieszkań nie zgodnie z
regulaminem porządku domowego)
- potwierdzanie regresów firm
ubezpieczeniowych – likwidacja szkód
- przyjmowanie podań i sporządzanie
protokołów
- zgłaszanie skarg ( np. zakłócanie spokoju)
- zgłaszanie niepoprawnej pracy
wodomierzy mieszkaniowych
- zgłaszanie uwag co do pracy dostawców
mediów (PEC, Energetyka, Wodociągi)
oraz Firm świadczących usługi (np. praca
gospodarzy budynków )
- zgłaszanie dewastacji, uszkodzeń urządzeń
i instalacji

fakturowanie- drobna sprzedaż

 Inspektor nadzoru
ds. budowlanych

Pokój nr 4

 138  - określanie warunków wymiany okien
- wymiana grzejników
- określanie warunków na wymianę
podzielników kosztów ciepła firmy
METRONA

Specjalista ds.
organizacyjnych

Pokój nr 5

135 - odpisy Statutu, Regulaminów i innych
dokumentów

 Dział ekonomiczny

Pokój nr 9

 142

-windykacja

-sprawy związane z zadłużeniem
lokalu mieszkalnego (sprawdzenie wysokości zaległości)

 

Dział ekonomiczny

Pokój nr 15

 139  -rozliczenia finansowe po dokonaniu zbycia
lokalu mieszkalnego

Administracja

Pokój nr 20

131

- zgłoszenie awarii

- zgłaszanie skarg ( np. zakłócanie spokoju)

- zgłaszanie dewastacji, uszkodzeń urządzeń

Dane Kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik"

ul. Kościuszki 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

telefon sekretariat: 32 43 12 306

telefon do awarii: 32 42 70 229

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 15.00
Czwartek: 7.00 - 17.00
Piątek: 7.00 - 13.00