W dniu 17.06.2023 r. Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik” w Czerwionce-Leszczynach.
W zebraniu brało udział 20 członków spółdzielni. Zatwierdzono 11 wszystkich planowanych uchwał.
Sprawozdania i uchwały z zebrania są do wglądu dla członków w e-kartotece.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zebraniu.

Dokumenty do pobrania

1. Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu członków

2. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 2023

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków 2023

 

 

Ponisze dokumenty dostępnę są po zalogowaniu w e-kartotece zakładka Dokumenty -> Dokumenty mojej spółdzielni

4. Sprawozdanie Finansowe za lata 2022 (zawiera Sprawozdanie Zarządu)

5. Sprawozdanie Rady Nadzoczej za lata 2022.

7. Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

Dane Kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik"

ul. Kościuszki 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

telefon sekretariat: 32 43 12 306

telefon do awarii: 32 42 70 229

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 15.00
Czwartek: 7.00 - 17.00
Piątek: 7.00 - 13.00