Informujemy, że rozliczenie z wody /zimnej wody, podgrzania wody oraz opłaty stałej cwu/ za okres 01.09.2023 r.-30.04.2024 r. zostanie zaksięgowane w najbliższym czasie na koncie czynszowym na dzień 30.06.2024 r. oraz zostanie przesłane do e-kartoteki. Znajdzie się tam również nowy czynsz od m-ca lipca 2024 r.


Termin płatności uiszczania niedopłat z rozliczenia wody jest określony do 31.07.2024 r.
Rozliczenia zostaną dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych.
Informujemy również, że nadpłaty powstałe w wyniku rozliczenia zaliczane będą na:
• wszelkie zaległości czynszowe, odsetkowe i związane z prowadzonymi postępowaniami komorniczo-sądowymi
• pozostawione na koncie czynszowym jako zaliczka na poczet przyszłych zobowiązań
• wypłacane gdy wysokość zwrotu przekracza jednomiesięczny czynsz-każdorazowo na prośbę lokatora/za zgodą Zarządu/.
Wniosek do wypłaty jest do pobrania ze strony www.sm-karlik.pl, zakładka „dokumenty do pobrania” z podaniem nazwy banku i numeru konta bankowego.
Nie dokonujemy zwrotów gotówkowych.
W przypadku niedopłaty wynikającej z rozliczenia wody istnieje możliwość jej rozłożenia na raty, tylko na złożony indywidualny wniosek
/druk można pobrać ze strony www.sm-karlik.pl zakładka: „dokumenty do pobrania”/.

ZARZĄD SM „KARLIK”

Dane Kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik"

ul. Kościuszki 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

telefon sekretariat: 32 43 12 306

telefon do awarii: 32 42 70 229

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 15.00
Czwartek: 7.00 - 17.00
Piątek: 7.00 - 13.00