Informujemy, że rozliczenie centralnego ogrzewania za okres 01.09.2022-31.08.2023
zostało zaksięgowane na Państwa koncie czynszowym na dzień 10.11.2023 r. oraz zostanie przesłane do e-kartoteki. Rozliczenia zostały dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych.
Termin płatności uiszczania niedopłat z rozliczenia centralnego ogrzewania jest określony do 31.12.2023 r.

NADPŁATY powstałe w wyniku rozliczenia centralnego ogrzewania zaliczane będą na:
wszelkie zaległości czynszowe, odsetkowe i związane z prowadzonymi postępowaniami

komorniczo-sądowymi
pozostawione na koncie czynszowym jako zaliczka na poczet przyszłych zobowiązań
wypłacane gdy wysokość zwrotu przekracza jednomiesięczny czynsz - każdorazowo na

prośbę lokatora /za zgodą Zarządu/.
Wniosek do wypłaty z podaniem nazwy banku i numeru konta bankowego jest do pobrania

w Dokumenty do pobrania na www.sm-karlik.pl. Nie dokonujemy zwrotów gotówkowych.

NIEDOPŁATĘ wynikającą z rozliczenia centralnego ogrzewania istnieje możliwość

rozłożenia na raty, tylko na złożonym indywidualnym wniosku do pobrania w Dokumenty

do pobrania na www.sm-karlik.pl

REKLAMACJE dotyczące rozliczenia centralnego ogrzewania należy składać w formie

pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania rozliczenia. Wniosek reklamacji do pobrania

w Dokumenty do pobrania na www.sm-karlik.pl

ZARZĄD SM „KARLIK”

Dane Kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik"

ul. Kościuszki 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

telefon sekretariat: 32 43 12 306

telefon do awarii: 32 42 70 229

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 15.00
Czwartek: 7.00 - 17.00
Piątek: 7.00 - 13.00